در حال بارگذاری
طبق اخبار منتشر شده، ظاهرا اسپاتیفای در حال توسعه قابلیتی است که می‌تواند سرقت ادبی در آثار موسیقی را تشخیص دهد

طبق اخبار منتشر شده، ظاهرا اسپاتیفای در حال توسعه قابلیتی است که می‌تواند سرقت ادبی در آثار موسیقی را تشخیص دهد