در حال بارگذاری
معامله با Spotify؛ در ازای دریافت حق امتیاز کمتر، شانس قرار گرفتن موسیقی‌تان در لیست Recommendation را افزایش دهید

معامله با Spotify؛ در ازای دریافت حق امتیاز کمتر، شانس قرار گرفتن موسیقی‌تان در لیست Recommendation را افزایش دهید